ترجمه سند ملک

سند ملک دفترچه ای و سند ملک تک برگی به تنهایی معتبر بوده و قابل ترجمه رسمی هستند. تمامی نقل و انتقالات، رهن، بازداشت و سایر محتوای سند الزاما ترجمه می شود. برای ترجمه رسمی سند ملک کافیست با در دست داشتن اصل آن به دارالترجمه رسمی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید