ترجمه سند ملک

سند ملک دفترچه ای و سند ملک تک برگی به تنهایی با داشتم مهر اداره ثبت اسناد معتبر بوده و قابل ترجمه رسمی هستند. سند ملک تک برگی بایستی هولوگرام دار باشد. تمامی نقل و انتقالات، رهن، بازداشت و سایر محتوای سند الزاما ترجمه می شود. برای ترجمه رسمی سند ملک کافیست با در دست داشتن اصل آن به دارالترجمه رسمی مراجعه کنید.دیدگاهتان را بنویسید