ترجمه غیر رسمی گستره ی وسیعی از دانش و علم را شامل می شود و تسلط بر این گستره امری نا ممکن می نماید. دارالترجمه البرز تلاش نموده تا در هریک از زمینه های ترجمه فردی مرتبط در سطحی مقبول از دانش زبانی و فنی بیابد و ترجمه ها را به افراد مطمئن بسپارد. از آنجایی که ترجمه ی غیر رسمی مورد نظردارالترجمه البرز با بسیاری از دیگر مراکز ترجمه از لحاظ کیفیت متفاوت می باشد، قیمیت های ما نیز در این زمینه با ترجمه دانشجویی کمی متفاوت خواهد بود. شرکت ها و کارخانه های بسیاری ترجمه متون غیر رسمی خود را با اطمینان به ما سپرده اند و این همکاری همچنان ادامه دارد، از جمله آنها می توان به سمین گرافیک، چسب رازی، تک نما، بیسکولارج (کلوچه درنا) اشاره نمود که این اشاره مشتی نمونه ی خروار می باشد. ما مترجمان خبره ای در زمینه ی تمامی متون تخصصی در هر شاخه و تخصص به همراه داریم. جهت برآورد دقیق قیمت و زمان مورد نیاز لطفا فایل متن مورد نظر خود را به آدرس ایمیل ما ارسال نمایید. ایمیل ما: alborzkaraj@gmail.com

ترجمه متون تخصصی شیمی، فیزیک، ریاضی، مهندسی عمران، مکانیک، الکترونیک، معماری، کامپیوتر، مدیریت، کشاورزی، حقوق، پزشکی و سایر رشته ها را با ما تجربه کنید.