در بسیاری موارد مشتریان عزیز با دفتر تماس گرفته و تقاضای ترجمه غیر رسمی اسناد و مدارک خود را دارند، در حالی که به اشتباه گمان می کنند ترجمه با مهر مترجم بر روی سربرگ مترجم همان ترجمه غیر رسمی است و زمانی ترجمه رسمی گفته میشود که برای تایید دادگستری و وزارت خارجه ارسال شود. این یک برداشت نادرست است. هر ترجمه ای که ممهور به مهر مترجم رسمی شده و بر روی سربرگ قوه قضاییه پرینت شود ترجمه رسمی نام دارد. ارسال ترجمه برای تاییدات دادگستری و وزارت خارجه یه امر اختیاری است که به درخواست مشتری بر روی ترجمه رسمی قابل انجام است.

ترجمه غیر رسمی اما شکلهای مختلفی دارد و شامل ترجمه مدارکی که الزامات لازم برای ترجمه رسمی را ندارند از جمله مدارک موقت دانشگاه که در متن آنها تصریح شده ارزش ترجمه ندارند، می شود، و همچنین ترجمه های دانشجویی و مقالات و ترجمه مدارکی که از خارج از کشور به زبانهای غیر فارسی صادر شده اند ولی الزامات لازم از جمله مهر سفارت ایران در کشور مبدا بر روی آنها الصاق نشده است. 

ترجمه غیر رسمی گستره ی وسیعی از دانش و علم را شامل می شود و تسلط بر این گستره امری نا ممکن می نماید. دارالترجمه البرز تلاش نموده تا در هریک از زمینه های ترجمه فردی مرتبط در سطحی مقبول از دانش زبانی و فنی بیابد و ترجمه ها را به افراد مطمئن بسپارد. از آنجایی که ترجمه ی غیر رسمی مورد نظردارالترجمه البرز با بسیاری از دیگر مراکز ترجمه از لحاظ کیفیت متفاوت می باشد، قیمیت های ما نیز در این زمینه با ترجمه دانشجویی کمی متفاوت خواهد بود. شرکت ها و کارخانه های بسیاری ترجمه متون غیر رسمی خود را با اطمینان به ما سپرده اند و این همکاری همچنان ادامه دارد، از جمله آنها می توان به سمین گرافیک، چسب رازی، تک نما، بیسکولارج (کلوچه درنا) اشاره نمود که این اشاره مشتی نمونه ی خروار می باشد. ما مترجمان خبره ای در زمینه ی تمامی متون تخصصی در هر شاخه و تخصص به همراه داریم. جهت برآورد دقیق قیمت و زمان مورد نیاز لطفا فایل متن مورد نظر خود را به آدرس ایمیل ما ارسال نمایید. ایمیل ما: alborzkaraj@gmail.com

ترجمه متون تخصصی شیمی، فیزیک، ریاضی، مهندسی عمران، مکانیک، الکترونیک، معماری، کامپیوتر، مدیریت، کشاورزی، حقوق، پزشکی و سایر رشته ها را با ما تجربه کنید.