ترجمه مدارک دانشگاه آزاد

دانشنامه یا مدرک دانشگاه آزاد: برای ترجمه رسمی دانشنامه دانشگاه آزاد (مدرک دانشگاه آزاد) لازم است که هولوگرام بر روی آن الصاق شده باشد و با داشتن هولوگرام و امضای ریاست شعبه و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی دانشنامه قابل ترجمه رسمی و تایید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد.  

* نکته: دانشنامه های قدیمی که فاقد هولوگرام هستند بایستی الزاما مهر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بعلاوه امضای شناخته شده را بر روی خود داشته باشند.

ریز نمرات دانشگاه آزاد: دانشجویان باید از شعبه دانشگاه خود ریز نمرات قابل ترجمه را درخواست دهند که نمونه تصویر آن در پایین صفحه آمده است، پروسه صدور و تایید آن توسط سازمان مرکزی توسط شعبه دانشگاه انجام شده و حدود یک ماه زمان میبرد. مهر سازمان مرکزی بعلاوه امضای شناخته شده (در حال حاضر آقای محمد عابدی) بر روی صفحه آخر ریز نمرات الزامی است. 

 

ریز نمرات دانشگاه آزاد
مدرک دانشگاه آزاد

دیدگاهتان را بنویسید