ترجمه مدارک دانشگاه آزاد

دانشنامه یا مدرک دانشگاه آزاد: برای ترجمه رسمی دانشنامه دانشگاه آزاد (مدرک دانشگاه آزاد) لازم است که هولوگرام بر روی آن الصاق شده باشد و با داشتن هولوگرام و امضای ریاست شعبه و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی دانشنامه قابل ترجمه رسمی و تایید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد.  

* نکته: دانشنامه های قدیمی که فاقد هولوگرام هستند بایستی الزاما مهر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بعلاوه امضای شناخته شده را بر روی خود داشته باشند.

* نکته 2: مدارک دانشگاه آزاد زیرشاخه پزشکی باستی مهر ترجمه بلامانع است داشته باشند تا قابل تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه باشند. برای گرفتن مهر ترجمه بلامانع است در پشت مدارک خود میتوانید به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، معاونت علوم پزشکی (ساختمان هاشمی رفسنجانی) مراجعه کنید. در حال حاضر دارالترجمه البرز نیز میتواند این مهر را برای شما اخذ نماید. (با ارائه مدرک و ریز نمرات نهایی)

ریز نمرات نهایی دانشگاه آزاد: دانشجویان باید از شعبه دانشگاه خود ریز نمرات قابل ترجمه را درخواست دهند که نمونه تصویر آن در پایین صفحه آمده است، پروسه صدور و تایید آن توسط سازمان مرکزی توسط شعبه دانشگاه انجام شده و حدود یک ماه زمان میبرد. مهر سازمان مرکزی بعلاوه امضای شناخته شده (در حال حاضر آقای محمد عابدی) بر روی صفحه آخر ریز نمرات الزامی است. 

ریز نمرات دانشگاه آزاد
مدرک دانشگاه آزاد

دیدگاهتان را بنویسید