ترجمه مدارک تحصیلی صادره از وزارت بهداشت

ترجمه رسمی ریز نمرات و دانشنامه های صادره از وزارت بهداشت تنها با مهر وزارت بهداشت در پشت مدارک شما ممکن می باشد، مهر برجسته بوده و متن همراه آن “بلامانع بودن ترجمه” را قید مینماید. وزاتخانه در شهرک غرب واقع است و در صورتیکه شما عزیزان امکان رفتن به وزارتخانه را ندارید دارالترجمه البرز این تاییدات را برای شما خواهد گرفت. ضمنا برای دریافت این مهر فارغ التحصیلان نباید بدهی یا تعهد خدمتی انجام نشده ای داشته باشند و الزاما بایستی مجوز تحویل مدرک را نیز به همراه داشته باشند. (تصویر آن ذیلا آمده است)

مدارک پزشکی و زیرشاخه پزشکی صادره از دانشگاه آزاد نیز باید به تایید معاونت پزشکی دانشگاه آزاد واقع در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به آدرس بلوار شهدای حصارک برسند.

** ضمناً طبق بخشنامه جدید وزارت امور خارجه برای تایید مدارک تحصیلی توسط آن وزارتخانه ثبت در سامانه میخک الزامی می باشد. 

نمونه مجوز تحویل مدرک که بهمراه مدارک تحصیلی صادره از وزارت بهداشت به فارغ التحصیلان داده می شود: 

مجوز تحویل مدرک

دیدگاهتان را بنویسید