ترجمه مدارک تحصیلی صادره از وزارت بهداشت

ریز نمرات و دانشنامه های صادره از وزارت بهداشت تنها با مهر وزارت بهداشت در پشت مدارک شما ممکن می باشد، مهر برجسته بوده و متن همراه آن “بلامانع بودن ترجمه” را قید مینماید. وزاتخانه در شهرک غرب واقع است و در صورتیکه شما عزیزان امکان رفتن به وزارتخانه را ندارید دارالترجمه البرز این تاییدات را برای شما خواهد گرفت. پیش نیاز این تایید، مجوز تحویل مدرک است که باید بصورت مهر شده از آموزش دانشگاه خود دریافت نموده و بهمراه ریز نمرات و دانشنامه به وزارت بهداشت ارایه دهید.

این مدارک شامل ریز نمرات و دانشنامه رشته های پزشکی، پرستاری، داروسازی، هوشبری، اتاق عمل، دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی و … می باشند.

مدارک پزشکی و زیرشاخه پزشکی صادره از دانشگاه آزاد نیز باید به تایید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد واقع در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به آدرس بلوار شهدای حصارک برسند.

 

دیدگاهتان را بنویسید