ترجمه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

  • برای ترجمه مدرک و کارنامه دیپلم و پیش دانشگاهی شما باید علاوه بر مهر مدرسه به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش رفته و در خواست تاییدیه تحصیلی خود را در قسمت ثبت نام تاییدیه تحصیلی ثبت نمایید، در این قسمت باید ابتدا نوع مدرک خود و نوع سیستم آموزشی را مشخص کنید. پس از وارد کردن اطلاعات هویتی نوع استعلام گیرنده نیز از شما پرسیده میشود که در این قسمت “دفاتر ترجمه رسمی” و “مترجمین رسمی” را انتخاب کنید و سپس در قسمت عنوان استعلام گیرنده “دفتر ترجمه 932” را وارد کنید و در پایان کد استعلام را برای دفتر ترجمه رسمی ارسال کنید. سپس منتطر تایید مدارک از سوی آموزش و پرورش ناحیه بمانید، اگر به هنگام بررسی پاسخ از آموزش و پرورش با پیام “بررسی نشده توسط استعلام گیرنده” مواجه شدید به این معناست که درخواست شما پاسخ داده شده و باید به دفتر ترجمه رسمی اطلاع دهید، تا تاییدیه را از لینک مرتبط دریافت کرده و سپس اصل مدارک را بهمراه خود جهت ترجمه به دارالترجمه بیاورید.
  • در صورتیکه سیستم آموزشی شما دوره دوم متوسطه بوده است باید نظام 6.3.3 را انتخاب کنید. در غیر اینصورت اگر سال تحصیلی شما شامل 2 ترم مجزا بوده است ترمی واحدی و در صورتیکه سراسر سال یک ترم بوده است سالی واحدی را انتخاب کنید. 
  • برای ترجمه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و کارنامه های آنها، گرفتن مهر اداره کل آموزش و پرورش بر روی ریز نمرات (کارنامه)الزامی نیست ولی ترجیح دارد.

ترجمه ریز نمرات

ترجمه کارنامه

دیدگاهتان را بنویسید