ترجمه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

برای ترجمه مدرک و کارنامه دیپلم و پیش دانشگاهی شما باید علاوه بر مهر مدرسه به یک دفتر پیشخوان تشریف برده و درخواست تاییدیه تحصیلی بصورت الکترونیک کنید، بطور معمول یک تا چند روز طول میکشد تا آموزش پرورش ناحیه شما درخواست را پاسخ داده و مدارک شما را بصورت الکترونیک ( کارتابلی) تایید نماید. در خواست شما باید خطاب به دارالترجمه مورد نظرتان باشد، برای مثال شماره دارالترجمه البرز 932 و نام مترجم آن مهدی زهراوی است که باید به دفتر پیشخوان ارائه کنید.

گرفتن مهر ناحیه و اداره بر روی مدارک شما اجباری نیست ولی ترجیح دارد.

ترجمه ریز نمرات
ترجمه کارنامه

دیدگاهتان را بنویسید