ترجمه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

  • برای ترجمه مدرک و کارنامه دیپلم و پیش دانشگاهی شما باید علاوه بر مهر مدرسه به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش رفته و در خواست تاییدیه تحصیلی خود را در قسمت ثبت نام تاییدیه تحصیلی ثبت نمایید. در خواست شما باید خطاب به دارالترجمه مورد نظرتان باشد، برای مثال شماره دارالترجمه البرز 932 و نام مترجم آن مهدی زهراوی است. سپس منتطر تایید مدارک از سوی آموزش و پرورش ناحیه بمانید. با تایید مدارک شما میتوانید اصل مدارک را بهمراه خود جهت ترجمه به دارالترجمه بیاورید. گرفتن مهر ناحیه و اداره کل بر روی مدارک الزامی نیست ولی ترجیح دارد.

ترجمه ریز نمرات
ترجمه کارنامه

دیدگاهتان را بنویسید