دارالترجمه ایتالیایی

دارالترجمه های کرج محدود به زبان انگلیسی هستند و تا انتهای سال 1399 هیچ مجوزی برای راه اندازی دارالترجمه ایتالیایی در کرج صادر نشده است. نزدیکترین مسیر برای ساکنین محترم کرج و حومه برای ارتباط مستقیم با دارالترجمه های ایتالیایی مراجعه به دارالترجمه های ایتالیایی واقع در تهران یا تماس با آنها است. دارالترجمه البرز کرج تنها در صورتی که مشتری بعلت کهولت سن، بیماری یا هر دلیل موجه قادر به مراجعه به تهران نبوده یا در این امر با سختی مواجه است و از ما درخواست این همکاری را داشته باشد این امر را به عهده گرفته و مدارک را به دارالترجمه مقصد ارسال نموده و هماهنگی های اولیه را انجام خواهد داد.